Roboti

Sistem mini robota

Mini robot je industrijski robot z visoko stopnjo prilagodljivosti. Razvit je bil za potrebe avtomatizacije na področju montaže izdelkov malih in hitro spreminjajočih se serij, kjer klasična avtomatizacija ne pride v upoštev. Mini robot je opremljen s kamero za iskanje in preverjanje polizdelkov. Njegov zmogljivi program omogoča:

 • iskanje ustreznega polizdelka med ostalimi polizdelki na delovni površini,
 • pobiranje izdelka z delovne mize z avtomatskim pozicioniranjem in zasukom,
 • odlaganje izdelka na ustrezno mesto z avtomatskim pozicioniranjem in zasukom,
 • preverjanje kakovosti posameznih izdelkov in polizdelkov,
 • avtomatsko izločanje neustreznih polizdelkov,
 • izvajanje logičnih operacij uporabnih za sortiranje, izločanje, zaporedje montaže ipd.,
 • izvrševanje običajnih predhodno vnešenih GOTO-gibov.

Robot je sestavljen iz 4 ali 5 osnega pogona, ustreznega prijemala in kamere. Kamera je pritrjena na robotsko roko in gleda mesto prijemala. Robot ima osnovno pritrdilno ploščo s štirimi izvrtinami za enostavno pritrditev na delovno mesto. Robot je zaradi omejene moči in senzorike, ki izklopi motorje v primeru naslona na oviro, primeren za delo z ljudmi in ne potrebuje zaščitne ograde.

Mini robot je primeren za:

 • majhne serije izdelkov, ki se hitro spreminjajo in  s tem ne prenesejo drage avtomatizacije;
 • poenostavitev in pocenitev avtmatizacije, kar omogoča visoka stopnja prilagodljivosti;
 • montažo polizdelkov;
 • ločevanje polizdelkov v okviru kategorij "dober"/"slab";
 • optični nadzor polizdelkov in izdelkov;
 • jemanje polizdelkov iz refuze;
 • sortiranje in pravilno pozicioniranje izdelkov (namesto vibratorja);
 • pomoč pri ročni montaži;
 • dopolnilo avtomatiziranim linijam;
 • samostojno delo;

 

ROBOTI PO NAROČILU

Izdelujemo naslednje robote po naročilu:

Linearni pomik,

gnan z motorjem

Pnevmatsko gnan,

linearni pomik

Osi zasukaPrijemalo
Enoosni
Enoosni
Enoosni Prijemalo s prsti
Dvoosni Dvoosni Dvoosni Prijemalo, prilagojeno izdelku
Troosni
Troosni Troosni Vakuumsko prijemalo
      Elektromagnetno prijemalo

 

 

 

 

Izvedbo robota prilagodimo potrebam stranke ali potrebam proizvodnega procesa, ki ga bo robot izvajal. Dimenzije, moč, hitrost in nosilnost robota prav tako prilagodimo potrebam proizvodnega procesa.

Izdelujemo samostojne robote in robote v sklopu proizvodnih linij ali obdelovalnih strojev, pri čemer jih opremimo z različnimi industrijskimi krmilniki, prilagojenimi pogojem obratovanja robota. Izdelujemo in vgrajujemo lastni krmilnik NISI, ki je primeren za najzahtevnejše pogoje obratovanja in omogoča video nadzor robota ali proizvodnega procesa.

Po naročilu izdelujemo posebne izvedbe robotov in manipulatorjev, ki so prilagojeni posebnim zahtevam.

REFERENCE

MINI ROBOT ZA PREGLED IZDELKOV S POMOČJO KAMERE

Karakteristike: 4 osni Mini robot MR-41-18206-K prilagojen pregledovanju izdelkov iz več strani s pomočjo kamere.

Investitor: TOMPLAST

Robot za posluževanje stroja za brizganje plastike

Karakteristike: Robot dimenzij 4000 mm x 2000 mm x 2500 mm je pritrjen na stroj za brizganje plastike in ima tri linearne osi, dve osi zasuka in vakuumska prijemala.

Investitor: UNITPLAST

Robot za prenos aluminijastih odlitkov

Karakteristike: Samostoječi robot dimenzij 3000 mm x 2000 mm x 500 mm ima 2 linearni osi in mehansko prijemalo prilagojeno izdelkom. Robot prenaša aluminijaste odlitke iz pralne linije na hladilne linije in jih razvršča glede na tip izdelka in prosto mesto na liniji.

Investitor: Cimos Buje

Robot za zlaganje izdelkov iz tekočega traku v palete

Karakteristike: Robot, vgrajen v linijo, dimenzij 1500 mm x 1500 mm x 1800 mm ima tri linearne osi in mehansko prijemalo prilagojeno izdelku. Namenjen je zlaganju končanih izdelkov iz linije v palete.

Investitor: IMP PUMPS d.o.o.

Izdelava ohišja za robotske roke

Investitor: Basler, Nurenberg Nemčija