Nadzor procesov

Razvili smo zmogljiv industrijski krmilnik in ga prilagodili nadzoru zahtevnejših industrijskih procesov.

NADZORNo informacijski SISTEM nisi JE PRIMEREN ZA:

 • nadzor procesov,
 • merilno tehniko,
 • video nadzor izdelkov, avtomatiziranih procesov in ročnih procesov,
 • nadzor ekscentričnih stiskalnic (optimirana izvedba strojne in programske opreme),
 • nadzor kovičenja slepih kovic (optimirana izvedba strojne in programske opreme),
 • nadzor izdelave vzmeti (optimirana izvedba strojne in programske opreme),
 • testiranje amortizerjev,
 • nadzor ogrevalnih in klimatizacijskih sistemov za zmanjšanje porabe energije.

 

Krmilnik NISI je zmogljiv industrijski računalnik, opremljen z vso potrebno elektroniko in vgrajen v robustno ohišje. Prilagojen je uporabi v zahtevnejših proizvodnih procesih, kjer potrebujemo močan procesor, obdelavo večjega števila podatkov in krmiljenje izredno hitrih procesov. Strojno in programsko opremo lahko poljubno kombiniramo glede na potrebe stranke.

Strojna in programska oprema zajemata naslednje možnosti, zapisane v tabeli:

Lastnost Vrednost
Hitros branja digitalnih vhodov
20000/s do 100000/s
Hitrost odpiranja digitalnih izhodov
20000/s do 100000/s
Število digitalnih vhodov in izhodov 48 ali 96
Izvedba digitalnih izhodov tranzistorski ali relejni
Izvedba digitalnih vhodov optično ločeni 24 V
Število 16-bitnih analognih vhodov 0 do 4
Hitros branja 16-bitnih analognih vhodov 10000/s
Izvedba analognih vhodov napetostna 0-10 V, uporovni mostiček
Povezava z ostalimi napravami RS232, USB 2.0
Zaslon barvni zaslon, z možnostjo zaslona na dotik
Programska oprema univerzalna, namenska ali po meri uporabnika

Izdelali smo optimirane izvedbe nadzornega sistema NISI, ki je zaključena celota in kot taka primerna za takojšnjo uporabo. V nadaljevanju sledi podrobnejši opis optimiranih izvedb nadzornega sistema NISI.

 

KAMERA ZA NADZOR ROČNE MONTAŽE

NISI, opremljen s kamero in zmogljivim programom, primernim za nadzor več faz ročne montaže v proizvodnji. Kamero se pritrdi na nosilec nad delovnim mestom. Poleg delovnega mesta se na ustrezen nosilec ali mizo postavi NISI enoto. Delovno mesto se opremi s prijemali polizdelka. Na krmilni enoti NISI se nastavijo območja opazovanja ter parametri nadzora. Ob zagonu sistem samodejno nadzira montažo in z alarmom opozori na posamezne napake pri montaži. Rezultati nadzora se z uro in datumom nastanka shranjujejo v trajni spomin in jih je možno kasneje pregledati. Kamera za nadzor ročne montaže:

 • opozarja delavca na nepravilnosti med montažo,
 • prepreči odpošiljanje nedokončanih ali napačno sestavljenih izdelkov,
 • omogoča sledljivost dogodkov med montažo,
 • vizualno pregleda izdelek in opozarja na pomanjkljivosti ter tako razbremeni delavca,
 • niža stroške, saj preprečuje nastanek reklamacije.

 

NADZOR EKSCENTRIČNIH STISKALNIC

NISI za nadzor ekscentričnih stiskalnic nadzoruje časovni potek sile na orodju. Ekscentrično stiskalnico ustavi v primeru odstopanja poteka sile. Sistem NISI:

 • močno zmanjša število lomov orodij,
 • močno omeji nastalo škodo v primeru loma orodja,
 • vzdržuje visoko kakovost izdelka,
 • opozarja na zagozditev odrezanega materiala,
 • opozarja na prenehanje podajanja vhodnega materiala in
 • prikaže kakovost vhodnega materiala.

Primer vezave sistema NISI na ekscentrično stiskalnico:

Vezana sistema NISI na ekscentrično stiskalnico

Dokumentacija

Predstavitev sistema NISI za nadzor ekscentričnih stiskalnic (pdf, 2,1 MB)

Sistem NISI za nadzor ekscentričnih stiskalnic (pdf, 2,3 MB)

 

NADZOR KOVIČENJA SLEPIH KOVIC

NISI za nadzor kovičenja slepih kovic je sistem, ki omogoča 100 % sprotni nadzor kovičenja kovic prez porušitve. Sistem uporablja inovativno patentirano metodo obdelave in analize podatkov, dobljenih z merjenjem deformacije slepe kovice. Sistem je primeren za proizvodnjo zahtevnejših izdelkov, kjer je potrebna visoka zanesljivost kovičenih spojev, kot so spoji varnostnih komponent. Poleg nadzora kovičenja sistem opozarja tudi na poškodbe orodja za kovičenje in morebitno nepravilno uporabo orodja. Prednosti sistema NISI za nadzor kovičenja slepih kovic:

 • 100 % kontrola kovičenih spojev,
 • možnost analize posameznih kovičenih spojev in njihova izboljšava,
 • pregled podatkov o kovičenju za nazaj, kar je potrebno za kasnejše analize,
 • izboljšava kakovosti kovičenih spojev in s tem kakovosti izdelka,
 • izboljšava odnosa delavca do dela in orodja.

 

NADZOR IZDELAVE VZMETI

NISI za nadzor vzmeti nadzoruje dolžino izdelane vzmeti na stroju za izdelavo vzmeti. Senzor izmeri dolžino izdelane vzmeti v trenutku, ko je vzmet izdelana. Na podlagi izmerjene dolžine sistem NISI preklopi lopute za selekcijo vzmeti in popravi nastavitev stroja za izdelavo vzmeti, če je to potrebno. Uporabljajo se lahko različne vrste senzorjev za merjenje parametrov vzmeti in video nadzor za optično merjenje vzmeti.

Poleg motorja za mehansko nastavitev stroja nudimo možnost digitalne povezave sistema NISI in stroja za izdelavo vzmeti. Nastavitve sistema NISI na nove parametre vzmeti je enostavno, za lažjo predstavo se izmerjeni parametri na zaslonu prikažejo tudi grafično.

Poleg trenutnega nadzora izdelave vzmeti ponuja NISI sistem tudi statistični pregled proizvodnje vzmeti. Natančnost merjenja dolžine vzmeti je odvisna od merilnega senzorja in znaša 0,01 mm pri induktivnem senzorju. Višja natančnost merjenja se lahko doseže pri posebni izvedbi senzorjev.

Sistem NISI za nadzor vzmeti

 

REFERENCE

KAMERA ZA NADZOR MONTAŽE PLASTIČNIH ČEPOV NA TEPIH

Karakteristike: Sprotni 100 % nadzor štirih faz ročne montaže plastičnih čepov na tepih s funkcijo pridržanja tepiha.

Investitor: Treves d.o.o. Bič, Veliki Gaber

NISI kovičnik za nadzor kovičenja slepih kovic

Karakteristike: Sprotni 100 % nadzor ročnega kovičenja slepih kovic s pnevmatskim kovičnikom, opremljenim z ustreznim senzorjem.

Investitorji: TPV Johnson Controls Novo mesto

ARSED d.o.o. Novo mesto

JC Austria GmbH, AVSTRIJA

JC INTERIORS GmbG BOBLINGEN, NEMČIJA

NISI nadzor ekscentričnih stiskalnic

Karakteristike: Sprotni 100 % nadzor ekscentrične stiskalnice prek senzorja, pritrjenega med orodje in ojnico. Preprečuje poškodbe orodja in zagotavlja višjo kakovost izdelkov.

Investitor: Iskra Semič IP

NISI nadzor izdelave vzmeti

Karakteristike: Sprotni 100 % nadzor dolžine vzmeti s selekcijo in sprotnim nastavljanjem stroja za izdelavo vzmeti.

Investitor: Lipnik d.o.o.

NISI video nadzor zalivanja magnetnih plovcev

Karakteristike: Video nadzor porazdelitve zalivne mase.

Investitor: STRIPS

NISI preizkušanje amortizerjev

Karakteristike: NISI in naprava za preizkušanje amortizerjev, z merjenjem sile dušenja.

Investitor: ŠOKO d.o.o. Trebnje

KRMILNI SISTEM OGREVANJA OHLAJANJA IN PREZRAČEVANJA

Karakteristike: Krmilni sistem nadzora plinskih kotlov, toplotnih črpalk in ventilacijskega sistema industrijske hale za zmanjšanje stroškov ogrevanja in zmanjšanje toplogrednih emisij.

Investitor: SUNROLLER