Merilna tehnika

Izdelujemo in vgrajujemo elektroniko, senzorje in naprave za merjenje naslednjih fizikalnih veličin:

 Fizikalna veličina
Oprema
Sila Senzorji sile
Dolžina Senzorji dolžine
Masa Senzorji mase
Moment Senzorji momenta
Magnetno polje Senzorji smeri magnetnega polja
Oblika Sistem optičnega merjenja
Koti Grelci z regulacijo temperature
Temperatura
Upornost  
Tok  
Testnost  
Kakovost kovičenega spoja  

Izdelujemo in vgrajujemo merilno tehniko za merjenje stacionarnih in dinamičnih vrednosti. Izdelujemo sisteme za izredno hitre meritve do 10000 meritev/s s sprotno obdelavo meritev in sisteme za dolgotrajne meritve, ki lahko potekajo več dni. Uporabljamo senzorje in elektroniko lastne proizvodnje ter senzorje in elektroniko drugih proizvajalcev. Poleg merilne opreme nudimo celostno rešitev zajema in obdelave podatkov. V ta namen imamo izdelan lasten nadzorni sistem  NISI z ustrezno strojno in programsko opremo.

REFERENCE

NISI-NADZORNI SISTEM ZA VIDEO NADZOR MAGNETNIH PLOVCEV

Karakteristike: Video nadzor porazdelitve zalivne mase.

Investitor: STRIPS

NISI-preizkušanje amortizerjev

Karakteristike: NISI in naprava za preizkušanje amortizerjev, z merjenjem sile dušenja.

Investitor: ŠOKO d.o.o. Trebnje

Naprava za trajnostni test vzmeti

Karakteristike: Naprava za sinusno obremenjevanje vzmeti z nastavljivo amplitudo in predobremenitvijo vzmeti. Naprava šteje število nihajev do loma vzmeti.

Investitor: Lipnik d.o.o.

NISI-nadzor izdelave vzmeti

Karakteristike: Sprotni 100 % nadzor dolžine vzmeti s selekcijo in sprotnim nastavljanjem stroja za izdelavo vzmeti.

Investitor: Lipnik d.o.o.

NISI-nadzor ekscentričnih stiskalnic

Karakteristike: Sprotni 100 % nadzor ekscentrične stiskalnice prek senzorja, pritrjenega med orodje in ojnico. Preprečuje poškodbe orodja in zagotavlja višjo kakovost izdelkov.

Investitor: Iskra Semič IP

AVTOMAT ZA KONTROLO GUMI MANSET WW/AUDI

Karakteristike: Preizkušanje gumijastih manšet na testnost, 1400 meritev/h.

Investitor: ŽVAB / WOCO