Mini roboti

Človek lahko večino opravil v proizvodnji izvede, ker ima roke in oči. Na področju avtomatizacije pa sta temu najboljši približek robotska roka in kamera.

V podjetju TOMI d.o.o. izdelujemo robote, ki se po svojih karakteristikah približujejo sposobnostim delavca. Mini roboti močno poenostavijo in pocenijo proizvodni proces, saj ne potrebujejo točnega pozicioniranja izdelkov, samodejno izločajo polizdelke z napako in samodejno preverjajo opravljeno delo.

Skupine MINI robotov:

  • Rotacijski mini robot, ki je primeren za opravila, razvrščena v krogu okoli robota.
  • Linearni mini robot, ki je primeren za opravila, razvrščena vzdolž glavne osi.

OZNAKE robotov Cyberworker:  Mi xy-zzwwH-p

M - serija mini robot

I - izvedba R = rotacijski robot, L = linearni robot

X - število osi gnanih z motorjem 3,4,5

Y - število osi gnanih z pnevmatiko 0,1,2

ZZ - območje delovanja robota po X osi

      rotacijski robot 0-360°

      linearni robot 0-800 mm

WW - območje delovanja robota po Y osi 100-600 mm

H - območje delovanja robota po višini 0-60 mm

P - tip prijemala P = pnevmatsko, V = vakumsko, K = posebna izvedba kamere

 

 

 

Osnovna izvedba robota MR 31-36206-P ima 3 osi gnane z motorjem, 1 os gnano pnevmatsko, kamero in krmilnik. Možna je nadgradnja robota na več osi gnanih z motorjem ali pnevmatsko, dodatkom različnih prijemal ter dodatkom različnih orodij za pomoč k različnim opravilom. Poleg robota in opreme nudimo še programiranje robota in šolanje o uporabi robota.